Ondersteuningsbehoeften ouders

Gaan ouders van zorgintensieve kinderen eerder uit elkaar?

Op welke manier combineren zij de zorg thuis met hun werk?

Waar hebben zij de meeste behoefte aan?

 

Dit zijn slechts een paar van de vragen die centraal stonden in het onderzoek van Krista Okma (werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut). Bomenbos is als meelezer betrokken geweest bij het onderzoek en is trots op het rapport dat deze week verschenen is!